Warszawa, kwiecień 2009 r.

KiP - Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych KAPELA, PACHOWSKI

Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych KiP działa od 1992 r., początkowo jako KiP, KAPELA, PACHOWSKI s.c., obecnie jako KiP sp. z o.o. Zajmujemy się projektowaniem konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Trzon zespołu projektowego stanowi 28 osób pracujących w pełnym zakresie. Dziewięć osób posiada uprawnienia do projektowania konstrukcji budowlanych, a trzy osoby tytuł rzeczoznawcy budowlanego.

Od lat budujemy stabilny zespół ludzi i atmosferę umożliwiającą pełną realizację ambicji i zdolności zawodowych. Mamy nadzieję, że efektem tego są realizowane projekty dające satysfakcję zarówno naszym klientom, jak i nam samym. Biurem zarządzają współwłaściciele spółki, a zarazem główni projektanci:

Korzystamy także z doświadczenia stale współpracujących z nami ekspertów.
Naszym stałym konsultantem w zakresie geotechniki i fundamentowania jest prof. dr inż. Jan Pachowski.

Działalność naszej firmy związana jest również, poprzez zawodową aktywność partnerów, z badaniami naukowymi i pracą dydaktyczną na Politechnice Warszawskiej.

W naszym biurze powstało ponad 300 projektów konstrukcyjnych: zespołów budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych, budynków biurowych, hal przemysłowych, handlowych i sportowych, pływalni, kościołów, szkół, restauracji, kin i hoteli, ambasad i rezydencji, obiektów kultury, stacji benzynowych, konstrukcji inżynierskich itp.

W projektowanych obiektach, staramy się stosować najnowsze technologie i systemy konstrukcyjne. Dzięki wysokim kwalifikacjom naszego zespołu oraz owocnej współpracy z czołowymi architektami, wiele ze zrealizowanych obiektów wyróżnia się niekonwencjonalną architekturą i śmiałymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, czego dowodem są liczne wyróżnienia i nagrody, a także zadowolenie naszych klientów.

Nasz warsztat projektowy jest całkowicie skomputeryzowany - od obliczeń, po rysunki i specyfikacje. Posiadamy nowoczesne programy do analiz statycznych i wymiarowania oraz graficzne typu CAD. Nasza działalność zawodowa jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w Towarzystwie Ubezpieczeń Gerling na kwotę 1 mln Euro.


Nawigacja:

Style: A A A
Działy witryny: