Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych KiP działa od 1992 r., początkowo jako KiP, KAPELA, PACHOWSKI s.c., obecnie jako KiP sp. z o.o. Zajmujemy się projektowaniem konstrukcji budowlanych i inżynierskich. Trzon zespołu projektowego stanowi 28 osób pracujących w pełnym zakresie. Dziewięć osób posiada uprawnienia do projektowania konstrukcji budowlanych, a trzy osoby tytuł rzeczoznawcy budowlanego.

Od lat budujemy stabilny zespół ludzi i atmosferę umożliwiającą pełną realizację ambicji i zdolności zawodowych. Efektem tego są projekty dające satysfakcję zarówno naszym klientom, jak i nam samym.

Biurem zarządzają współwłaściciele spółki, a zarazem główni projektanci: dr inż. Piotr Pachowski, mgr inż. Piotr Kapela. Korzystamy także z doświadczenia stale współpracujących z nami ekspertów. Działalność naszej firmy związana jest również, poprzez zawodową aktywność partnerów, z badaniami naukowymi i pracą dydaktyczną na Politechnice Warszawskiej.

W naszym biurze powstało ponad 400 projektów konstrukcyjnych: zespołów budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych, budynków biurowych, hal przemysłowych, handlowych i sportowych, pływalni, kościołów, szkół, restauracji, kin i hoteli, ambasad i rezydencji, obiektów kultury, stacji benzynowych, konstrukcji inżynierskich.

W projektowanych obiektach stosujemy najnowsze technologie i systemy konstrukcyjne. Dzięki wysokim kwalifikacjom naszego zespołu oraz owocnej współpracy z czołowymi architektami, wiele ze zrealizowanych obiektów wyróżnia się niekonwencjonalną architekturą i śmiałymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, czego dowodem są liczne wyróżnienia i nagrody, a także zadowolenie naszych klientów.

KONTAKT

ul. Kolejowa 5/7 bud. B
01-217 Warszawa

+48 22 833 13 88
+48 22 833 55 46
+48 22 833 58 32

kip@kip.waw.pl

TOP